Vem betalar för miljöboden?

Det gör fastighetsägaren, men kom ihåg att det inte nödvändigtvis behöver vara en bod. En hårdgjord yta med ett skärmtak och plank runt kärlen kan också fungera alldeles utmärkt.