Vad måste vi ha enligt förpackningsförordningen? Finns det undantag från lagen?

Det finns inga undantag. Pappersförpackningar, plastförpackningar, metall och glas samt hushållssopor med restavfall och matavfall ska samlas in fastighetsnära. Det positiva nu är att producenterna ger ersättning för förpackningar som samlas in. Den kostnad ni har idag kommer att förändras från och med 2024.