Tar ni emot specialavfall för destruktion?

Ja, vi kan ta emot material av olika slag med känslig information från företag. Detta förbränns under kontrollerade former. Det kan till exempel vara varupartier från tillverkningsindustri eller distrubtionsled som ska kasseras eller förstöras på ett säkert sätt för att inte komma i orätta händer. Det finns möjlighet att närvara vid destruktionen och erhålla ett destruktionsintyg om så önskas. För att göra detta, kontakta marknad@vafabmiljo.se.