Risk för förseningar på grund av snö och halka

Tar ni emot radioaktivt material?

Nej, vi har inte tillstånd att hantera radioaktivt material. Om du har avfall som du misstänker är radioaktivt kan du vända dig till Strålsäkerhetsmyndigheten.