Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

När får jag min kreditfaktura återbetald?

Inom en månad från det att vi har fått ditt kontonummer ska du ha pengarna på ditt koto.