Risk för förseningar på grund av snö och halka

Kan jag lämna in asbest/eternit på återbruket?

Ja, som privatperson kan du lämna in max 1 bärkasse asbest/eternit på återbruket per besök. Verksamheter måste alltid ha en deklaration för att lämna asbest och den måste lämnas på en av våra avfallsstationer. Det är viktigt att asbesten är väl inplastad, tejpad och tydligt märkt med vad det innehåller.