Kan jag få hjälp att klassificera mina massor?

Om du misstänker att proverna på dina massor är missvisande kan vi hjälpa dig med klassificeringen. Dina schaktmassor mellanlagras då på Gryta avfallsstation i Västerås under tiden vi gör provtagning och klassifikation. Därefter kommer vi tillsammans med dig överens om hur schaktmassorna ska behandlas. Även vid mellanlagring måste du fylla i en avfallsdeklaration och få transportdokument innan schaktmassorna levereras till oss.