Kan jag få hjälp att klassificera mina massor?

Om du misstänker att massorna är förorenade kan vi hjälpa till med analys och klassificeringen mot en kostnad. Dina massor mellanlagras då på Gryta avfallsstation i Västerås under tiden vi gör provtagning och klassifikation. Därefter kommer vi tillsammans med dig överens om hur massorna ska hanteras. Även vid mellanlagring måste ni fylla i en avfallsdeklaration och få transportdokument innan massorna levereras till oss.

Vi rekommenderar dock att ni tar kontakt med en miljökonsult som kan analysera och klassificerar misstänkta förorenade massor.