Styckegods

Vi tar emot styckegods i form av fat, dunk eller liknande. Kontakta oss så kan vi komma ut och hjälpa till med märkning.

Tänk också på att inte fylla faten till mer än 90 procent, så undviker vi att kemikalier sprutar ut när faten öppnas. Emballage och förpackningar måste vara hela, rena och väl tillslutna vid avhämtningen. Avfallet transporteras till VafabMiljös mellanlager för farligt avfall på Gryta avfallsstation i Västerås.

Om du har en större mängd, och tillstånd att lagra ditt farliga avfall, så kan vi ombesörja transport direkt till slutbehandling. Vi hjälper dig med den särskilda märkningen som blir nödvändig.

Småkemikalier

Små mängder farligt avfall i förpackningar som väger mindre än 10 kg kallas ”småkemikalier”. Det räcker om du skriver en deklaration för alla småkemikalier. Kemikalierna listas upp på en bilaga som bifogas deklarationsblanketten. De ska då vara sorterade gruppvis (gifter, syror, baser, brandfarliga varor och så vidare). Om du är osäker så hjälper vi dig med sorteringen.