sopbil som tömmer grönt kärlsopbil som tömmer grönt kärl

Beställ extra hämtning

Kontakta oss för att beställa en extra hämtning av ditt mat- och restavfall samt slam, latrin och fett. Tänk på att det tillkommer en extra avgift för denna tjänst.

Vi tömmer ditt mat-och/eller restavfallskärl inom tre arbetsdagar från det att vi fått in din beställning.

Din slambrunn tömmer vi inom 5 arbetsdagar från det att du har gjort din beställning.

I vår avfallstaxa hittar du aktuella priser. Du hittar den under Dokument längre ner på sidan.

Extra hämtning beställer du via vår kundservice.

Vanliga frågor

Dokument och länkar