Risk för förseningar på grund av snö och halka

Anmälan om hemkompostering

För en lyckad kompostering krävs en bra behållare som kan fungera året runt. Kompostering av matavfall ska ske i skadedjurssäker behållare och på ett säkert sätt så att det inte skapar problem för människors hälsa eller miljö.

Anmälan för hemkompostering är avgiftsfri under 2023.

 

Här kan du läsa om allt du behöver veta om hemkompostering.

Villkor för anmälan om hemkompostering

Anmälande intygar att:

  • Jag följer de renhållningsföreskrifter och sorteringsanvisningar som gäller för Vafabmiljö Kommunalförbund.
  • Jag komposterar allt matavfall året runt och/eller lägger matavfallet i
    Vafabmiljös kärl för matavfall.
  • Om komposteringen upphör ska detta anmälas till Vafabmiljö.
  • Jag godkänner att stickprovskontroller kan komma att göras för att kontrollera att sorteringen fungerar som den ska.
  • Jag är medveten att om sorteringen är bristfällig eller om olägenheter uppstår har Vafabmiljö rätt att ändra abonnemanget, samt att upphäva godkännandet av komposteringen.

Vanliga frågor

Dokument och länkar