Förskolan

Vårt utbildningspaket för förskolan består av en kort teaterpjäs om Max (maximera) och Mini (minimera). Här hittar du förutom följebrevet och manus, även en utmaning och en lärarhandledning som är tänkt att vara en inspiration för hur pjäsen kan spelas upp. Fri tolkning och kopiering!

Följebrev

Manus

Utmaning

Inspirationsfilm

Tips! I våra populära barnfilmer om Farbror Bengt och hans sopbil berättar vi mer om hur avfallshanteringen fungerar.