Om VafabMiljö

VafabMiljö är idag ett kommunaförbund som ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar avfallshantering.

Vi ansvarar för 18 st Återbruk där hushållen kan slänga sitt grovavfall som exempelvis möbler, metallskrot, el-avfall och trä men också farligt avfall. På Gryta avfallsstation i Västerås finns vår biogasanläggning där vi producerar biogas av hushållens insamlade matavfall som sedan används till våra sopbilar, kollektivtrafiken samt privata bilismen.

För VafabMiljö är barn en viktig målgrupp. Förutom att de lär sig grunderna i sortering själva i ett tidigt skede blir det mer naturligt för dem i framtiden att sortera. De påverkar även föräldrar och släktingar att göra rätt. Vi har erbjudit skolinformation sen mitten på 80-talet och träffar mellan 7000-8000 barn – varje år. Uppläggen har ändrats många gånger om sen dess, och det vi har märkt är att eleverna kan mer om miljöfrågor för varje år som går. Jättekul tycker vi!

Vill ni veta mer om vad vi gör på VafabMiljö så gå gärna in på vår karta över Gryta avfallsstation. Där finns många kortfilmer som visar vårt miljöarbete och hur det ser ut på en avfallsstation. Filmerna passar både barn och vuxna.