Länktips

 
Om nedskräpning! På sidan finns lektionsförslag om miljö och hållbar utveckling för olika årskurser, t ex värderingsövningar.
Information om hur man sorterar sitt avfall och varför det ska sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.
Globala Målen En informationsrik hemsida om 17 globala mål som vi tillsammans med länder runt om i världen, måste uppnå för en hållbar utveckling.
Lär dig om natur, miljö och hållbar utveckling.
Lär dig mer om ekologisk mat. För lärare finns elevanpassat undervisningsmaterial för 5-9-åringar. Det finns även Eko-skolan som vänder sig till högstadiet.
Lär dig om hur pantsystemet fungerar. Pedagogiska filmer om hur återvinning går till av pantflaskor och pantburkar. Roliga spel. Lektionsunderlag för årskurs 1-6.
Miljöorganisation som bland annat står bakom märkningen Bra miljöval.
Läs om insamling av förpackningar och tidningar. Skolmaterial finns att beställa kostnadsfritt: tidningen Bamse och skräptjuven. Vänder sig till förskoleklass men passar även lite äldre elever. Information om tävlingarna kapsyljakten för årskurs 4-5 och värmeljusjakten för barn i åldrarna 6-9 år. Även filmer om hur återvinningen går till.
Är en myndighet som arbetar för att alla ska ha en bra miljö.
En utbildningssida från Avfall Sverige. Här kan man lära sig om återanvändning och avfallsminimering, materialåtervinning och farligt avfall.