bild på ett guldfärgat äppelskrutt

Guldäpplet

Nu öppnar nomineringen till VafabMiljös miljö- och hållbarhetspris Guldäpplet

Har ni på skolan arbetat med miljöfrågor och kanske genomfört ett projekt för att rädda världen lite varje dag? Visar din klass vägen framåt och inspirerar andra till en hållbar framtid? I så fall kan du skicka in en nominering för att vinna vårt miljö- och hållbarhetspris.

Varje år delar vi ut Guldäpplet till tre skolor, klasser eller elever i grundskolan eller gymnasiet som aktivt arbetat med hållbar utveckling. Första pris belönas med 30 000 kronor, andra pris med 20 000 kronor och tredje pris med 10 000 kronor.

Tidigare års pristagare har bland annat använt återbrukat material i slöjden, minskat matsvinnet, arbetat för ett starkt elevinflytande, byggt upp en skolträdgård och skapat en levande sjö. Nu ser vi fram emot att höra på vilket sätt du och dina vänner bidrar till en hållbar framtid!

Vi vill ha din nominering senast den 14 november 2021. 

Knapp för nominering. Bilden visar medarbetare på deponin

Frågor?

Om du har några frågor om nominering eller priset, kontakta gärna miljöinformatörerna på VafabMiljö, skolinfo@vafabmiljo.se. Du kan även ringa Kaj 021 39 35 57 eller Linda 021 39 92 24.

tre medarbetare som hoppar upp i luftenFakta om priset

Guldäpplet delas ut till skolor, klasser och elever inom förbundets region: Västmanland, Enköping och Heby. Fokus ligger på att premiera de som aktivt arbetar för en hållbar framtid, en cirkulär ekonomi och tar kliv uppåt i avfallstrappan. I stort och smått. Pristagarna ska bidra till en positiv utveckling och vara ett föredöme och en inspiration för andra.

Pengarna till priset kommer från panten på de burkar och flaskor som kunder lämnar i de Pantamera-kärl som finns utplacerade på VafabMiljös 18 Återbruk. Priset ska delas ut varje år och VafabMiljö hoppas att det ska inspirera fler skolor att börja, eller fortsätta, att arbeta för en hållbar framtid. Tillsammans skapar vi det hållbara samhället!