Film för högstadiet och gymnasiet

Häng med på våra digitala miljöföreläsningar

Här hittar du undervisningsmaterial kring miljö för högstadiet och gymnasiet. Våra Miljöinformatörer Kaj och Natalie redogör för Avfallstrappan, vad det är för något och varför den är viktig när det gäller avfall. Vi tar även upp och diskuterar kring konsumtionsbeteende och hur onödig konsumtion påverkar vår miljö.

Innan föreläsningen

  1. Ta reda på hur du sorterar hemma. Anteckna och berätta för klassen. Vilka material förekommer? Farligt avfall som batterier och glödlampor, hur sorteras det? Finns den bruna matavfallspåsen i hemmet? Ser du potential till en förbättring inom sorteringen?
  2. Handlar du eller någon i klassen begagnat? Kläder, prylar, möbler eller dylikt. Berätta och diskutera för varandra varför du handlar/inte handlar begagnat. Varför tror ni att det är bra för miljön?
  3. Är det hållbart med vårt slit- och släng beteende i samhället? Är det rimligt att byta ut sin mobiltelefon vartannat år? Är det rimligt att slänga bort en trasig pryl när den kan lagas och därmed förlänga livslängden på den? Beskriv varför/varför inte? Diskutera i klassen om hur du kan göra istället.

Efter föreläsningen

  1. Ta reda på olika prylars miljöpåverkan. Gör ett grupparbete där ni väljer ut en pryl (t-shirt, telefon eller en banan) och ta reda på dess avfallsmängd, vattenförbrukning, livslängd, vart materialen kommer ifrån, kemikalieanvändning och så vidare. Redovisa och diskutera vad ni kommer fram till.
  2. Testa på att införa en köpfri månad! Förbrukningsvaror är såklart okej att konsumera men se gärna över köpen som inkluderar textilier, elektronik, kosmetika med mera. Vad kan du avstå från? Köper du verkligen det du behöver eller blir det en del ”vill ha-köp”? Uppmana varandra i klassen och diskutera sedan slutresultatet – var det svårt eller enkelt? Vad kan du leva utan och inte? Är det här något du kan rekommendera andra att testa på?

Fler filmer

Här har vi samlat filmer som vi tror kan locka både högstadiet och gymnasiet. Även filmen ”Sopan” som ni hittar på hemsidan kan visas för högstadiet om man vill se hur avfallet återvinns.

Film inför eller efter besöket av VafabMiljö

Inför eller efter vårt besök i skolorna ser vi gärna att du som lärare ser filmen Outside the box – the movie. Det är en film om överkonsumtion och vårt sätt att leva. Den är drygt 7 min lång och gjord av Kretsloppskontoret i Göteborg. För gärna en diskussion med klassen efter filmen. Ibland visar vi även filmen när vi är ute.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har också gjort ett antal kortfilmer för högstadiet och gymnasiet, se nedan. De är cirka två minuter långa. De går också att hitta på deras hemsida (www.naturskyddsforeningen.se) och på Youtube.

Byt till eko En film om ekologisk mat och om hur mat som inte är ekologisk påverkar miljön

Energispanarfilmen Om hur energiförbrukningen påverkar vårt klimat och vad vi kan göra för att spara på energin

Cocktaileffekten Om kemikalier i vår vardag och hur de tillsammans kan skada både människor och natur, samt vad vi kan göra för att undvika dem

Antiscampi Om varför vi ska undvika att äta jätteräkor

Visste du att… Om miljöproblemen i allmänhet, korta fakta och förslag på lösningar

Pod Radio

I morgonpasset i P3 den 27 november 2013 gästade Lousie Karlsson från WWF och berättade om regnskogen, vilka funktioner och betydelser den har och varför den avverkas i sån rasande fart. Hon ger också tips om vad man göra för att hjälpa till att skydda skogen. Diskussionerna kring regnskogen börjar ungefär halvvägs in i programmet.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/288024?programid=2024