Film för år 4-6

Häng med på våra digitala miljöföreläsningar

Här hittar du undervisningsmaterial kring miljö för mellanstadiet. Våra Miljöinformatörer Kaj och Natalie redogör för Avfallstrappan, vad det är för något och varför den är viktig att förhålla sig till när det gäller avfall. Hur duktig är du på återvinning? Vad menas med återanvändning? Och hur kan vi tillsammans minska avfallet, är punkter som de tar upp och diskuterar kring.

Innan föreläsningen

  1. Ta reda på hur du sorterar hemma. Anteckna och berätta för klassen. Vilka material förekommer? Farligt avfall som batterier och glödlampor, hur sorteras det? Finns den bruna matavfallspåsen i hemmet?
  2. Ta reda på hur det sorteras på skolan. Gå ut hela klassen eller gruppvis och utforska papperskorgar, kärl, matsalen eller kanske inne hos vaktmästaren?

Efter föreläsningen

  1. Arrangera en skräpplockaraktivitet med klassen eller hela skolan, när ni vill eller när Håll Sverige Rent har sina skräpplockarveckor under våren. Gå in och läs mer på deras hemsida www.hsr.se
  2. Hur mycket matavfall slänger skolan i veckan/månaden? Ta reda på det och uppmana varandra att minska matsvinnet.
  3. Ha en prylbytardag i klassrummet. Alla tar med sig en varsin pryl som inte längre används (kika först med föräldrarna om lov) och sen är det bara att byta med varandra. Kanske får du med dig en ny bok, film eller ett nytt klädesplagg? Om det här var riktigt roligt så ordna en prylbytardag för hela skolan.
  4. Ta reda på olika prylars miljöpåverkan. Gör ett grupparbete där ni väljer ut en pryl (t-shirt, telefon eller en banan) och ta reda på dess avfallsmängd, vattenförbrukning, livslängd, vart materialen kommer ifrån, kemikalieanvändning och så vidare. Redovisa och diskutera vad ni kommer fram till.

Filmen Sopan

För årskurs 4-6 kan vi rekommendera filmen ”Sopan” – en film som handlar om vad som händer med avfallet efter sortering och hur det kan återvinnas.