Matavfall blir biogas

Matrester blir biogas och gödsel i VafabMiljös biogasanläggning. Det blir lokalproducerat fordonsbränsle och gödsel, som även används lokalt. Tack för att du och din klass sorterar ut matresterna och fruktskalen i bruna påsen.

I en applikation vi har på hemsidan kan du som lärare visa dina elever hur det blir biogas. Kort och gott krossar vi allt, blandar ut det med en processvätska, tar bort oönskade bakterier i hygieniseringen och in i rötkammaren. Där arbetar mikroorganismer med att göra gas. Gasen tvättar sedan bort koldioxid och andra ämnen så det blir ca 98 procent ren metangas. Den kan då användas som fordonsbränsle efter att ha uppgraderats.

Fordonsbränslet används till VLs bussar, sopbilar, taxibilar och privatpersonsbilar. Förut har gas sålts till Stockholm men nu behöver regionen själv all gas. Anläggningen producerar varje år gas som motsvarar 3,8 miljoner liter bensin. När ett fordon kör på biogas reduceras koldioxidutsläppen med 90 procent.

Gödsel är miljövänligt och kan användas på ekologiska gårdar. Det blir både ett fast gödsel och ett flytande som lokala lantbrukare använder.

Idag äger VafabMiljö även tankstationer för biogas runt om i regionen.


Diskussionstips för klassen

 • Vad får man lägga i den bruna påsen?
 • Hur kan elevernas matrester användas i ett kretslopp?
 • Idag slängs mycket mat i onödan, hur kan man jobba mot en förbättring av det?
  • I skolan
  • I hemmet
  • Varför är det dåligt att det slängs mycket mat.
 • Vad finns för alternativ om oljan tar slut i framtiden?
 • Vad behöver man olja till idag?
 • Jämför olika drivmedel ur miljösynpunkt! Bensin, diesel, el, biogas, etananol.