Allt kommer från naturen

När du sorterar bidrar du till ett hållbart samhälle. Återvinning gör att vi sparar på jordens resurser och energi. Energi sparas när tillverkning sker av återvunnet material än med ny råvara, det i sin tur minskar utsläppet av växthusgaser. När vi lämnar in det farliga avfallet så minskas giftspridningen i våra kretslopp.

Här kan du se vilket material som kan sorteras, vad det återvinns, hur många gånger det går att återvinna. Vad man sparar för naturresurser och hur mycket energi som sparas vid tillverkningen.

Material Återvinns till Hur många gånger Sparade naturresurser Energisparande
Kartong Ny kartong ca 7-8 ggr Träd 15%
Glas Nytt glas, isolering Obegränsat antal Sand, kalk, soda 20%
Metall Ny metall Obegränsat antal Metaller, malm Stål 75%, Aluminium 95%
Plast Ny plast Olika antal beroende på plast Olja 75%
Tidning Ny tidning ca 7-8 ggr Träd 15%

Här sorterar du

Förpacknings- och tidningsinsamlingen äger återvinningsstationerna där du kan sortera dina förpackningar av glas, metall, plast och papper, samt tidningar. På Återbruken kan du sortera ditt farliga avfall och ditt grovavfall (större typer av avfall). Av det som lämna in till Återbruken är det endast 5 procent som läggs på den traditionella soptippen. Resten återvinns antingen till nytt material eller till energi.

Läs mer om vad som händer med allt på vår ordinarie hemsida.


 Diskussionstips till klassen!

 • Kommer mobiltelefoner från naturen?
 • Vad betyder återvinna, varför gör vi det?
 • Hur mycket onödiga förpackningar finns det i vårt samhälle?
  – Snabbmatskedjorna
  – Leksaksaffären
  – Elektronikprylar
 • Kan vi göra så att det inte ens blir så mycket avfall – hur kan vi minska avfallsmängden?
 • Ex. tacka nej till reklam, ej byta mobil så ofta, laddningsbara batterier, återanvända plastpåsar när man går och handlar, klädbytardagar m.m.
 • Är det hållbart med allt slit- och släng i samhället? Varför, varför inte? Hur kan man göra istället?