Global uppvärmning

Klimatförändringarna påverkar vår miljö och alla som är beroende av den. Enligt FN:s klimatpanel IPCC är människans levnadssätt en stor orsak till globala uppvärmningen.

Global uppvärmning, eller växthuseffekten som det också kallas, påverkar jordens temperatur och väder. I atmosfären finns växthuseffekten naturligt i form av olika gaser. Utan den naturliga växthuseffekten skulle vi inte kunna leva på jorden, den skulle vara en kall och livlös planet. Solens strålar värmer jordytan och en del av den värmestrålningen hålls kvar på jorden av växthusgaserna i atmosfären. Det blir som ett värmeisolerande lager av växthusgaser. Solljuset går igenom lagret både in och ut från jorden, men värmen hålls kvar – ungefär som glasrutorna i ett växthus.

Problemet är den ökade växthuseffekten, s k global uppvärmning.  Om växthusgaser som koldioxid och metan ökar hålls värmen kvar nära jordytan längre. Tyvärr sker det när vi människor använder fossila bränslen och skövlar urskogar. De här växthusgaserna bidrar till den globala uppvärmningen som förorsakar klimatförändringar. Det leder till att det blir varmare och torrare klimat på vissa ställen i världen, på vissa håll blir det mer regn och extrema oväder.

Hur kan du påverka

Genom att spara energi och minskas utsläppen av växthusgaserna. Om du sorterar dina sopor sparas både jordens tillgångar (olja, träd och berg), men också energi. I hemmet kan du byta till lågenergilampor, duscha fem minuter kortare, stänga av stand-by på olika tv:n och radion för att spara energi. Genom att köra miljövänliga bilar minskar koldioxidutsläppen. Välj cykel eller kollektiva transportmedel istället för bil. Sorterar du matresterna i bruna påsen blir det miljövänlig biogas.


Diskussionstips till klassen

  • Gå gärna in på biogasapplikationen på hemsidan och visa hur det blir biogas.
  • Undersök hur många som sorterar ut matresterna i klassen.
  • Vad finns det för drivmedel i fordon idag?
  • Hur ser det ut i framtiden?
  • Jämför växthuseffekten med att jorden tar på sig två täckjackor under vintern. En täckjacka är skönt och lagom varmt – medan två skulle man svettas rejält med.
  • Hur kan människan leva mer miljövänligt
  • Hur kan man spara energi?