Farligt avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för djur, natur och människor. Det får inte spolas ner eller läggas i vanliga soppåsen för då kommer det ut i naturen. Det är mycket viktigt att det lämnas till Återbruket.

Vad är farligt avfall

Farligt avfall kan vara kemikalier, syror, lösningsmedel (t ex aceton, lacknafta), batterier, färg, hårspray, nagellack, glödlampor, lågenergilampor och en mängd andra saker. Lågenergilampor, lysrör och de små runda knappcellsbatterierna innehåller kvicksilver. Det är ett av våra farligaste miljögifter. Mediciner är också farligt avfall men ska alltid återlämnas till apoteket. De får aldrig slängas i soporna eller spolas ner i avloppet. Det kan då få stora negativa effekter på miljön.

Inget farligt avfall i avloppet eller soporna

Om farligt avfall hamnar i vårt vatten via handfatet eller toan kan det ställa till stora problem. Reningsverkens mikroorganismer kan inte rena farligt avfall, då rinner det rakt ner i sjön. Om det blir stora mängder farligt avfall kan mikroorganismerna dö, vilket innebär att vattnet inte kan renas.

Om farligt avfall slängs i soporna sker utsläpp av tungmetaller vid förbränningen. Dessa sprider sig till mark, sjöar och vattendrag där de tas upp av växter, djur och människor. Farligt avfall kan brännas men då måste det vara i speciella anläggningar med särskilda reningsfilter. Det är väldigt få ställen i Sverige som får bränna farligt avfall.

Farligt avfall görs ofarligt för miljön

Lämna farligt avfall till Återbruket. Då tas det omhand på ett sätt som skonar miljön. Mycket av det farliga avfallet bränns. Företaget Ekokem i Kumla har en anläggning där de tar emot farligt avfall och bränner det. Delar av det farliga avfallet kan återvinnas. Ur batterier tas bly och kadmium om hand och återvinns till nytt. Olja kan renas och användas igen. Kvicksilver däremot läggs i långtidsförvaring för att det inte ska spridas ut i naturen.

Farligt avfall-märken

Så fort en produkt har följande märkning är det farligt avfall och ska tas om hand. Det finns tyvärr lite som inte är uppmärkt, ex batterier, lampor, parfymer, vattenbaserad färg, nagellack. Till Återbruken får man inte lämna sådant som är explosivt, det lämnas till polisen. Titta efter miljömärkning på t ex tvättmedel och rengöringsmedel. Så länge det finns en miljömärkning tillsammans med farligt avfall betyder det att reningsverket klarar av att rena vattnet med kemikalierna.


Diskussionstips för klassen

  • Hur ser farligt avfall märken ut?
  • Vad har eleverna hemma som är farligt avfall?
  • Var lämnar man farligt avfall?
  • Varför är det viktigt att det inte kommer ut i naturen?
  • Finns det något på skolan som är farligt avfall?
  • Hur kan det påverka dig som person om det hamnar i naturen?
  • Undersök olika butikers tvättmedel, finns det miljömärken på dem eller är det bara farligt avfall-märken?
  • Vad finns det för prylar hemma med inbyggda batterier?
  • Vad lämnar man ex blinkande skor när de ska slängas?
  • Prova gärna experimentet med att färga blomma tillsammans med klassen! Diskutera likheter med experimentet och farligt avfall i naturen.