Ekologiska fotavtryck

Allt som vi människor gör påverkar miljön på något sätt. Maten vi äter, kläderna vi har på oss och sakerna vi köper lämnar alla spår i vår miljö. Detta kallas för ekologiska fotavtryck och är ett sätt att mäta hållbar utveckling. Ekologiska fotavtryck berättar hur mycket av jordens biologiska yta som används i förhållande till den yta som behövs, för att människor ska överleva.

I västvärlden orsakar vi mycket större ekologiska fotavtryck än i utvecklingsländerna. Det beror på att vi kör mycket bil, värmer bostäder, bor stort, köper mat som har transporterats långt etc.

Ett exempel på något som bildar ekologiskt fotavtryck är palmolja. Det finns i till exempel matvaror, tvål och smink. Palmolja är ett vegetabilisk fett och odlas bland annat i Borneo, Malaysia och Indonesien. Regnskogen skövlas för att bönderna ska kunna odla mer palmolja. En annan stor nackdel med palmolja är att vissa odlingssätt ger stora koldioxidutsläpp. Utsläpp som leder till global uppvärmning.

Det går att leva ett vanligt liv utan att lämna så stora ekologiska fotavtryck. Du kan ställa krav på dem som tar fram maten som vi äter och produkterna som vi använder. Det finns hållbara alternativ. Handla närodlat, bry dig om vad djuret du äter har ätit, se över innehållsdeklarationen. Det vi köper och använder påverkar vår miljö.


Diskussionstips till klassen

  • Gör ett årstidshjul med säsongsbetonade frukt och grönsaker
  • Se vilka varor som har transporterats långt
  • Vilket transportsätt är mest miljövänligt?
  • Hur många i klassen har använt sig av ett miljövänligt sätt att ta sig till skolan?
  • Hur tar lärarna sig till skolan?
  • Vilka drivmedel tror ni används i framtiden?
  • Vad kan familjerna göra för att minska sitt bilåkande?
  • Var kommer din favoritfrukt ifrån? Hur transporteras det till Sverige/affären?