Lärarrummet

Välkommen till lärarrummet!

Här kan du som lärare boka besök med någon av våra Miljöinformatörer, under fliken boka besök hittar du förfrågningsformulär och mer information om våra skolbesök. Här kan du även få tips på lektionsupplägg, diskussionsfrågor och andra aktiviteter ni kan göra i klassen för att lyfta fram miljö och hållbarhetsfrågor i undervisningen. I klassrummet finns filmer, fakta och och annat för eleverna indelat efter årskurs.