Högstadiet/Gymnasiet

Här hittar du som går på högstadiet eller gymnasiet fakta och länkar till bra sidor om du vill fördjupa dig mer i miljöfrågor. Under fliken filmer finns även en del filmklipp med koppling till miljö.

Fakta

Avfallstrappan

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som används som en metod för att uppnå de miljömål som är uppsatta av EU. Syftet med avfallstrappan är att hantera avfall på ett så bra sätt som möjligt för miljön. Därför är det översta steget vårt mål och det nedersta steget något vi vill undvika. Genom att följa avfallstrappan kan alla hjälpas åt att bidra till en bättre miljö genom att minska vårt avfall och behandla det avfall som uppstår på bästa möjliga sätt.

Minimering

Vårt mål och som är det allra bästa för miljön är minimering, vilket innebär att man ska skapar så lite avfall som möjligt. Genom att förebygga och begränsa avfall så mycket som möjligt, kan vi spara på jordens resurser och dess påverkan på miljön. Att göra nya uttag på resurser ödslar mer energi än att återvinna och återanvända det som redan finns. Detta är även det svåraste steget som vi står inför, för hur ska vi minska avfallet? Undvik att handla på impuls, tacka nej till reklam och plastpåsar i butik när man väl shoppar. Ett tips är att ta med en tygpåse till affären, så behöver man inte köpa nya plastpåsar varje gång. Då sparar man på miljön och pengar!

Återanvändning

Genom att återanvända det som redan finns så sparar man resurser som annars skulle ha gått åt för att producera nya produkter. När vi återanvänder tar vi tillvara något ytterligare några gånger innan det kasseras. Laga hålet på favoritbyxorna om de gått sönder i stället för att köpa nya, kan man inte laga själv så kan man gå till en skräddare. Handla på second hand, sälj eller ge bort saker som inte används. Det behöver inte vara nya prylar som ges bort i födelsedagspresent, det kan lika gärna vara något man har hemma som inte används men som kan uppskattas av någon annan. Ett tips är att ge bort tjänster så som snöskottning eller diskningar när man vill ge bort något. Då blir det inget avfall alls!

Återvinning

När det inte går att återanvända saker så vill vi återvinna materialet. Då allt vi använder kommer från naturen och av jordens resurser så är det viktigt att återvinna det vi tagit. Därför är det viktigt att återvinna våra förpackningar som glas, metall, papper och plast för att spara på jordens resurser. Det finns förnybara resurser och icke-förnybara resurser och därför är det viktigt att vi är försiktiga om de resurser som inte är förnybart. Som exempelvis metaller, det går åt otroliga mängder av energi för att bryta ny järnmalm, men återvinner vi metallen som redan finns så sparar man in 95 % av energin förutom att inte behöver ta lika mycket nya metaller.

Energiutvinning

Om avfallet inte kan materialåtervinnas så ska det energiutvinnas, så kallad förbränning. Avfallet som förbränns blir till el och värme i våra hus. Hårdare utsläppskrav, bättre sortering och bättre kontroller av avfallet har resulterat till att mängden av farligt avfall har minskat radikalt. Batterier har kunnat sorteras ut bättre, vilket har bidragit till att mängden kvicksilver har minskat radikalt. Sedan 1985 har tungmetallers utsläpp till luften minskat med nära 99 %.

Deponering

Om avfallet inte kan materialåtervinnas eller energiutvinnas läggs det på soptipp eller deponi som vi kallar det. Då deponi är det minst önskvärda på avfallstrappan vill vi undvika det steget så mycket det bara går. I dag läggs endast 3 % av allt avfall på deponi i Sverige som tillhör topp 5 av de länder i EU som lägger minst på deponi. Endast gips, isolering, fönsterglas och asbest får läggas på deponi. Detta på grund av att det inte går att återvinna eller lämpar sig för förbränning. Men under 2016 kommer gips att börja återvinnas med hjälp av ny teknik.

Hållbar utveckling

Innebär att människan ska kunna tillgodose sina behov utan att förstöra för kommande generationers möjligheter att leva på jorden och tillgodose sina behov. Vi ska använda våra resurser på ett hållbart sätt så att efterkommande generationer kan ha det lika bra som vi har det, vi ska se till att nuvarande och framtida generationer ska möjlighet till en hälsosam och god livmiljö. För att uppnå detta måste vi ta hand om och skydda naturen eftersom det är därifrån vi får vår mat, vårt vatten och alla andra livsnödvändiga resurser. Idag lever vi inte på ett hållbart sätt, det är därför vi pratar om hållbar utveckling idag, om alla på jorden levde och förbrukade resurser som vi i Sverige skulle det krävas tre och halvt jordklot för resurserna att räcka till. Vi måste alla ta ett gemensamt ansvar och se till att nuvarande generationer lämnar över en miljö människan och naturen kan leva i. Hållbar utveckling har flera aspekter där miljö och klimat är en del av dem, andra delar handlar om att utrota fattigdom, svält och skapa ett mer jämlikt samhälle. Under länkar hittar du mer information om hållbar utveckling.

Jordklot hel

Nedskräpning

I Sverige slängs årligen 1 miljard cigarettfimpar. Nedskräpning är ett stort miljöproblem och det kostar våra svenska kommuner 2 miljarder kronor varje år, dessa kostnader finansieras av våra skattepengar. Nedskräpning i våra hav i form av plast skadar våra arter och ekosystem. Människor tillför minst 6,4 miljoner ton marint skräp till våra hav varje år, skräp som marina arter påträffas med. Valar och sälar har påträffats med flera plastpartiklar i sig och konsekvenserna blir att arterna inte kan uppta sin föda och därmed hämmas deras utveckling. Haven är inte en soptipp, vårt dricksvatten, djur och ekosystem tar skada av vårt skräp. Ta gärna reda på ditt skräp oavsett om det gäller något så litet som en plastkork, skräpet hör inte hemma i vår natur. Ta med ditt skräp hem så det kan återvinnas och göra mer nytta än skada.

Visste du att: En mobil är gjord av 56 % plast, 25 % metall och 16 % keramik. Resterande 3 % består av olika sorters kemikalier och lite glas.