Sidan du söker verkar inte finnas.

https://vafabmiljo.se/kundservice/dokument/protokoll-direktionsmote-vafabmiljo-kommunalforbund-2024-06-11-§-27-32-34-41/