Verksamhetsidé och vision

VafabMiljös verksamhetsidé

På uppdrag av våra medlemskommuner tillhandahåller och utvecklar vi avfallstjänster för alla som bor och verkar i VafabMiljö-regionen.
Tillsammans med våra kunder och andra aktörer arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle.

VafabMiljös vision

Tillsammans skapar vi det hållbara samhället!

VafabMiljös värdeord

Trovärdig, Omtanke, Nytänkande, Professionell