bild på våra tre miljöinformatörer som åker ut i skolor och informerar om avfall

Studiebesök och föreläsningar

Vill du veta mer om avfallshantering eller hur du kan vara med och skapa det hållbara samhället? Vi erbjuder föreläsningar om avfallshantering och hållbart samhälle för skolor, kommunala verksamheter, företag och föreningar. Vi erbjuder också guidade besök på Gryta avfallsstation och biogasanläggningen.

Kontakta någon av våra miljöinformatörer för mer information om innehåll och bokning. Bokningar för skolklasser görs via lärrarummet på vår skolwebb.

Lärrarummet

Kontakta oss för bokning

Kaj Wallin

Telefon: 021-39 35 57, e-post: kaj.wallin@vafabmiljo.se

Natalie Löfgren

Telefon: 021-39 35 64, e-post: natalie.lofgren@vafabmiljo.se