Miljörapport/tillstånd

Varje år lämnar VafabMiljö Kommunalförbund in miljörapporter till våra tillsynsmyndigheter. I rapporterna redovisas bland annat teknisk beskrivning, vår egenkontroll, huvudsaklig miljöpåverkan, avfallsmängder och driftsförhållanden under året. Miljörapporter upprättas för alla anläggningar, inklusive återbruk.

Miljörapporter för avfallsstationer och återbruk (pdf)

I miljörapporterna nedan ingår textdelen. Grunddel, emissionsdeklaration och textdelens bilagedel kan fås på begäran.
Miljörapporter avfallsstationer 2019 Miljörapporter Återbruk 2019
Annelund – Enköping Arboga
Gryta – Västerås Bäckby
Isätra – Sala Enköping
Norsa Energiåtervinning – Köping Hallstahammar – Trångfors
Norsa avfallsanläggning – Köping Heby
Sänkmossen – Fagersta Hälla
Kungsör
Köping
Norberg
Sala
Skinnskatteberg
Skultuna
Stenby
Surahammar
Ängsgärdet
Östervåla

Tillstånd

VafabMiljös tillstånd för verksamheten på Gryta (förutom Deponi 2009), är daterat till 2013-05-29.

Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet, Gryta, M 7081-11 och M 1435-07 innehåller endast själva domslutet (9 sidor)

Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet, Gryta, M 7081-11 och M 1435-07 innehåller hela domen (81 sidor)

De övriga mest efterfrågade tillstånden för VafabMiljös verksamhet:

Om ni har några frågor rörande miljörapporterna/tillstånd eller vill beställa en bilaga kostnadsfritt, för avfallsstationer eller Återbruk, kontakta Anita Höglund Eriksson, Miljöingenjör, på anita.eriksson@vafabmiljo.se.