Miljörapport/tillstånd

Varje år lämnar VafabMiljö Kommunalförbund in miljörapporter till våra tillsynsmyndigheter. I rapporterna redovisas bland annat teknisk beskrivning, vår egenkontroll, huvudsaklig miljöpåverkan, avfallsmängder och driftsförhållanden under året. Miljörapporter upprättas för alla anläggningar, inklusive återbruk.

Miljörapporter för avfallsstationer och återbruk (pdf)

I miljörapporterna nedan ingår textdelen. Grunddel, emissionsdeklaration och textdelens bilagedel kan fås på begäran.
Miljörapporter avfallsstationer 2021 Miljörapporter Återbruk 2021
Annelund – Enköping (pdf) Arboga (pdf)
Gryta – Västerås (pdf) Bäckby (pdf)
Isätra – Sala (pdf) Enköping (pdf)
Norsa Energiåtervinning – Köping (pdf) Hallstahammar – Trångfors (pdf)
Norsa avfallsanläggning – Köping (pdf) Heby (pdf)
Sänkmossen – Fagersta (pdf) Hälla (pdf)
Kungsör (pdf)
Köping (pdf)
Norberg (pdf)
Sala (pdf)
Skinnskatteberg (pdf)
Skultuna (pdf)
Stenby (pdf)
Surahammar (pdf)
Ängsgärdet (pdf)
Östervåla (pdf)

Tillstånd

VafabMiljös tillstånd för verksamheten på Gryta (förutom Deponi 2009), är daterat till 2013-05-29.

Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet, Gryta, M 7081-11 och M 1435-07 innehåller endast själva domslutet (9 sidor) (pdf)

Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet, Gryta, M 7081-11 och M 1435-07 innehåller hela domen (81 sidor) (pdf)

De övriga mest efterfrågade tillstånden för VafabMiljös verksamhet:

Om ni har några frågor rörande miljörapporterna/tillstånd eller vill beställa en bilaga kostnadsfritt, för avfallsstationer eller Återbruk, kontakta Anita Höglund Eriksson, Miljöingenjör, på anita.eriksson@vafabmiljo.se.