Policys

Policy för behandling av kunders personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR, (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

GDPR gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i den tidigare personuppgiftslagen (PUL).

Vi på VafabMiljö värnar om våra kunder, vilket innebär att vi samlar in personlig information ansvarsfullt. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra vårt arbete med strategisk planering av avfallshantering och insamling av avfall i våra kommuner. Mer om hur vi gör det kan du läsa i vår folder ”Policy för behandling av personuppgifter” (PDF).