Policys

Policy för behandling av kunders personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR, (The General Data Protection Regulation) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

GDPR gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i den tidigare personuppgiftslagen (PUL).

För att vi på VafabMiljö ska kunna utföra vårt arbete med strategisk planering av avfallshantering och insamlingen av avfall i våra kommuner behöver vi behandla personuppgifter. Mer om hur vi gör det kan du läsa i vår folder ”Policy för behandling av personuppgifter” (PDF).