Faktablad på andra språk

Så här sorterar du ditt matavfall

Faktablad med mycket bilder, både på svenska och med översättning.

Översättning finns på elva språk:

 Albanska  Finska  Somaliska
 Arabiska  Kroatiska  Sorani/Kurdiska
 Bosniska  Persiska  Spanska
 Engelska  Serbiska  

Så här sorterar du dina förpackningar

På Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida finns informationsblad om sortering av förpackningar och tidningar på 25 språk:

http://ftiab.se/228.html