Avfallsplan

bild på framsida av broschyren Förslag avfallsplan 2020-2030Avfallsplan 2020-2030

Den nya avfallsplanen kommer att vara gemensam för alla tolv medlemskommuner. Under hösten 2019 har avfallsplanen skickats till kommunerna för granskning. Förhoppningen är att kunna skicka avfallsplanen för antagande under våren 2020. Syftet med planen är sätta mål och åtgärder för att vi tillsammans ska kunna flytta oss uppåt i avfallstrappan.

Avfallsplan 2020-2030