Så påverkar coronaviruset vår verksamhet

Den verksamhet vi bedriver på VafabMiljö är i stora delar kritisk för samhället. Om den inte fungerar så får den en stor påverkan. Därför är det viktigt att vi jobbar på som vanligt, så långt det är möjligt. Vi planerar för olika scenarier och arbetar för att vara så förberedda som det går. 

Vi följer händelseutvecklingen noga. Vi vidtar försiktighetsåtgärder och planerar för att säkerställa att vi kan upprätthålla våra uppdrag.

På den här sidan samlar vi frågor och svar kring hur coronaviruset påverkar eller kan komma att påverka oss och vår verksamhet och i förlängningen dig som kund.

Frågor och svar om coronaviruset (Covid-19)

Våra Återbruk har just nu öppet som vanligt. Sker någon förändring kommer vi att informera om det här på webben.

Högt tryck på Återbruken

Då många spenderar sina dagar i hemmet på grund av Covid-19 ökar tillströmningen till våra Återbruk. En trend som syns på återvinningscentralerna runtom i Sverige. För att öka säkerheten, både för dig och personalen, kommer vi att begränsa antalet fordon som får komma in på Återbruket samtidigt. Dessutom kommer du kunna få dina sorteringsfrågor besvarade av vår personal direkt vid infarten. Detta gäller från och med lördag 28 november 2020.

Detta kan medföra långa köer och att det kan ta längre tid att besöka oss än normalt. Allra högst tryck har vi på helgen. Denna förändring berör Återbruken Hälla, Stenby, Ängsgärdet, Bäckby, Enköping, Sala, Köping och Arboga.

Stanna hemma om du är sjuk

Tänk på att det rör sig många människor på våra Återbruk, så följ de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten och besök oss inte om du är sjuk eller befinner dig i karantän – för din och vår skull.

Lämna gärna barnen hemma

Ta inte med dig barnen till Återbruket, om du inte måste. Tempot är tidvis mycket högt och många fordon och människor är i rörelse på en begränsad yta. Ett barn som rör sig mellan bilarna kan vara svårt att upptäcka i tid.

Håll avstånd från varandra

Tänk på att hålla ett skyddsavstånd på 2 meter från varandra.

Knacka gärna på – men kliv inte in

Om du vill komma i kontakt med vår personal, om de är inne i byggnaden, så ber vi dig att knacka på och invänta personal.

Kundtoaletten på Återbruket Köping – stängd tillsvidare

Som en försiktighetsåtgärd väljer vi att stänga kundtoaletten på Återbruket Köping. Tack för visad förståelse.

Ja, det Mobila Återbruket kör som vanligt. Men vi vill påminna om att hålla ett avstånd om 2 meter till varandra vid besöket, samt stanna hemma om du är sjuk.

Transportstyrelsen har beslutat om vissa undantag i förordningen om kör- och vilotider med anledning av pandemin. Det gör att vi får större möjligheter att agera för att klara vårt insamlingsuppdrag om läget skulle bli ansträngt. Det kan dock komma att bli förseningar. Kom som vanligt ihåg att inte slänga förpackningar i restavfallet.

Vi fortsätter att köra ut matavfallspåsar och kärl. Men vi kan inte garantera utkörning inom fem arbetsdagar. Matavfallspåsar finns som vanligt att hämta på våra Återbruk.

Soptömningen påverkas av den pågående pandemin. Exempelvis kan personalstyrkan variera från dag till dag och mängden hushållssopor kan öka eftersom fler människor väljer, eller är tvingade, att stanna hemma. Under tiden försöker vi tömma dina sopor så gott vi kan. Men det kan hända att vi inte kommer i tid. Då ska du låta sopkärlen stå framme tills vi tömt dem.

Du kan underlätta soptömningen för oss. Följ nedanstående rekommendationer för allas skull!

  • Var noga med källsorteringen så undviker du att soptunnan blir överfull.
  • Sortera ut förpackningar och tidningar ur restavfallet.
  • Ät upp så mycket som möjligt av maten!
  • Ställ aldrig soppåsar bredvid sopkärlet. Det lockar fåglar och skadedjur som sprider ut innehållet och sophämtare riskerar utsättas för direktkontakt med avfallet.
  • Förpacka avfallet rätt och knyt dubbelknut på plastpåsarna innan du slänger dem. Det gäller särskilt om du är sjuk men är, så klart, en bra regel att hålla sig till alla dagar.

Här hittar du mer myndighetsinformation om coronaviruset

Skärpta allmänna råd i Västmanland

En film på svenska om de skärpta allmänna råd som gäller för Covid-19 i Västmanland. Filmen är framtagen av Västerås stad.