Så påverkar coronaviruset vår verksamhet

Den verksamhet vi bedriver på VafabMiljö är i stora delar kritisk för samhället. Om den inte fungerar så får den en stor påverkan. Därför är det viktigt att vi jobbar på som vanligt, så långt det är möjligt. Vi planerar för olika scenarier och arbetar för att vara så förberedda som det går. 

Vi följer händelseutvecklingen noga. Vi vidtar försiktighetsåtgärder och planerar för att säkerställa att vi kan upprätthålla våra uppdrag.

På den här sidan samlar vi frågor och svar kring hur coronaviruset påverkar eller kan komma att påverka oss och vår verksamhet och i förlängningen dig som kund.

Frågor och svar om coronaviruset (Covid-19)

Våra Återbruk har just nu öppet som vanligt. Sker någon förändring kommer vi att informera om det här på webben.

Stanna hemma om du är sjuk

Tänk på att det rör sig många människor på våra Återbruk, så följ de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten och besök oss inte om du är sjuk eller befinner dig i karantän – för din och vår skull.

Lämna gärna barnen hemma

Ta inte med dig barnen till Återbruket, om du inte måste. Tempot är tidvis mycket högt och många fordon och människor är i rörelse på en begränsad yta. Ett barn som rör sig mellan bilarna kan vara svårt att upptäcka i tid.

Från och med torsdag 26 mars kommer Kundservice att stänga telefonen från kl 14. Det innebär att det finns risk för längre telefonköer är normalt. Mejla gärna din fråga till kundservice@vafabmiljo.se så svarar vi så snart vi kan.

Nej. Som en försiktighetsåtgärd ställer vi in Mobila Återbruket, som åker runt till mindre orter i regionen, från och med onsdag 18 mars.

Transportstyrelsen har beslutat om vissa undantag i förordningen om kör- och vilotider med anledning av pandemin. Det gör att vi får större möjligheter att agera för att klara vårt insamlingsuppdrag om läget skulle bli ansträngt. Det kan dock komma att bli förseningar. Kom som vanligt ihåg att inte slänga förpackningar i restavfallet.

Vi fortsätter att köra ut matavfallspåsar och kärl. Men vi kan inte garantera utkörning inom fem arbetsdagar. Matavfallspåsar finns som vanligt att hämta på våra Återbruk.

Här hittar du mer myndighetsinformation om coronaviruset