Samrådsorgan

Samrådsorganet sammanträder med Förbundets ledning minst två gånger per år och diskuterar tekniska, ekonomiska och miljömässiga frågor rörande den regionala och lokala avfallshanteringen. Kommunerna utser en representant till samrådsorganet. Kommunernas representant bör vara den tjänsteman inom respektive kommun som ansvarar för kontakterna med förbundet.