Om oss

Tillsammans räddar vi världen lite varje dag

Gör ditt examensarbete hos oss

Är du intresserad av frågor inom hållbarhet, avfall och miljö alternativt någon av våra stödfunktioner såsom HR, ekonomi eller kommunikation? Ta då chansen att göra ditt examensarbete hos oss på Vafabmiljö!

Studenter som skriver sitt examensarbete erbjuder oss en fantastisk möjlighet att besvara något vi funderar kring i vår verksamhet, vilket bidrar till vår utveckling. Ni blir ambassadörer för Vafabmiljö och vi lär känna potentiellt framtida medarbetare! Inför 2023 finns tre olika möjligheter att skriva examensarbete hos oss.

Ta fram en kommunikationsstrategi för införande av bostadsnära insamling av förpackningar utifrån identifierade beteendeinsikter

Vafabmiljö och hela avfallsbranschen står inför en av de största förändringarna någonsin, som ska införas med start 1 januari 2024. Det innebär att kommunerna får ansvaret att samla in hushållens förpackningar, vilket ska ske fastighetsnära. Införandet av förändringen kommer att kräva kommunikation med invånarna. Hur ska kommunikationen utformas för att vi ska lyckas med införandet av fastighetsnära förpackningsinsamling och nå målen om ökade mängder återvunna förpackningar? 

Nu söker vi studenter med studiebakgrund inom beteendevetenskap och kommunikation. Välkommen med din ansökan senast 8 november.

Vafabmiljö önskar utveckla en löpande dialog med våra intressenter i syfte att få insikt om vilka frågor som är viktigast för intressenterna samt deras behov och förväntningar på oss. Uppdraget är att ta fram ett förslag på hur intressentdialogen kan se ut på Vafabmiljö. 

Nu söker vi studenter med studiebakgrund inom marknadsföring, kommunikation och/eller beteendevetenskap. Välkommen med din ansökan senast 8 november.

På Vafabmiljö pågår arbete med att digitalisera processer för att effektivisera verksamheten. Ett konkret projekt är att digitalisera handläggarflöden med hjälp av så kallad RPA, tillsammans med Vafabmiljös verksamhet och genomföra ett pilotprojekt med stöd av den aktuella tekniken inom Microsoft Power Platform som benämns Automate.

För detta uppdrag söker vi studenter med systemvetenskaplig och/eller IT-/digitalisringsinriktad studietillämpning. Meriterande om det finns IT-teknisk erfarenhet om programmering och systemförhållanden för informationsinhämtning inom ärendehandläggning.

Du söker examensarbete via Sustainergies som är en extern rekryterare. När ett första urval är gjort är det vi på Vafabmiljö som gör det slutliga urvalet av de studenter som vi vill ska bli kallade till intervjuer. Vill du veta mer om hur antagningsprocessen går till eller har andra frågor kan du kontakta vår avfallsstrateg Johanna Olsson. Samtliga kontaktuppgifter och länkar hittar du längre ned på sidan.

Utöver de konkreta frågeställningarna ovan har vår HR-avdelning fler öppna frågeställningar, som skulle passa studenter från det beteendevetenskapliga programmet; inom företagskultur, processer, ledarskap och styrning. Om du skulle vara intresserad av något av dessa alternativ kommer du som student själv specificera frågeställningen, ha relativt lite kontakt med handledaren samt driva på arbetet i större utsträckning själv.

Om ingen av ovanstående frågeställningar passar och du har en helt egen idé är du välkommen att kontakta oss med ditt förslag.

Kontaktuppgifter – examensarbete

Johanna Olsson, avfallsstrateg på Vafabmiljö

Johanna.Olsson@vafabmiljo.se