Foto: Per Groth

Vi samlade in över tusen ton böcker 2019

​Under 2019 samlade vi in 1011 ton böcker. Böcker som tidigare skulle ha gått till förbränning kan nu materialåtervinnas och blir till nytt papper och i förlängningen nya böcker.

– Vi startade den här insamlingen i början av 2018. Under det året nådde vi över niohundra ton. Under 2019 var målet att komma över tusen. Och i december nådde vi dit, berättar Gunnar Weiring, verksamhetsutvecklare.

Det var under 2018, i samband med att fraktionen ”Brännbart” avvecklades på Återbruken i regionen som bokinsamlingen startades. Vår bokinsamling var bland de första i Sverige, men nu har samma koncept startats på flera håll i landet.

Böckerna som samlas in på bland annat Återbruken går vidare till återvinning i Sverige, Tyskland och Nederländerna. 1000 ton motsvarar cirka tre miljoner böcker, vilket i sin tur motsvarar ungefär tio Västerås stadsbibliotek.