ld på medarbetare som intervjuas på Återbruket

Vi lyfter textilinsamlingen under ”Europa minskar avfallet”-veckan

Vecka 47 var det ”Europa minskar avfallet”-veckan då det i flera länder i Europa kampanjas för att minska avfallet. Årets tema är utbildning och kommunikation, men Avfall Sveriges tema är textilier. Vi valde att lyfta vår insamling av textilier via Human Bridge på Återbruken, samt vår besöks- och skolinformation. Textilinsamlingen är viktig för oss då det handlar om återanvändning och är på så sätt ett steg uppåt i avfallstrappan. I år har vi hittills samlat in totalt 727 ton textilier via våra Återbruk i regionen.

TV021 var på plats och intervjuade vår enhetschef för Återbruken, Ludvig Ericsson, samt vår miljöinformatör Natalie Lindkvist.

Se inslaget om Human Bridge här

Vi inledde denna vecka med att ha en intern klädbytardag för oss medarbetare på VafabMiljö.

Se inslaget om klädbytardagen här