slambrunn uppmärkt med en flagga

Nu tar vi över slamtömningen i Sala

Från och med 1 april ansvarar VafabMiljö för tömningen av enskilda avlopp samt tömning av fettavskiljare i Sala. Avloppsanläggningar töms minst en gång per år av vår entreprenör och du faktureras i efterhand. Det gäller även dig som tidigare bokat dina egna tömningar.

Fettavskiljare finns i bland annat restauranger och storkök och får bara tömmas av vår upphandlade entreprenör.

Om din anläggning kräver speciella tömningsanvisningar, tänk på att anvisningarna ska finnas tillgängliga på plats, så att chauffören kan tömma på ett korrekt sätt.

Akut tömning av enskilda avlopp och fettavskiljare

Är du i behov av att tömma ditt enskilda avlopp eller fettavskiljare under kvällar och helger från och med
1 april kontaktar du vår entreprenör Swoosh på deras journummer 021-421 11 50.

Uppdatera dina uppgifter

För att vi ska kunna nå dig, gå gärna in och uppdatera dina uppgifter på vafabmiljo.se (startsidan).

Kontakta Sala kommun före 1 april 2022

För ärenden som gäller slam, kontaktar du Sala kommun på följande sätt:

Kontakta VafabMiljö efter 1 april

Om du behöver boka en extra tömning eller om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Här kan du läsa mer om hur slamtömningen fungerar.

Obs! Du som fastighetsägare – kom ihåg att informera dina hyresgäster som berörs av förändringen.

Vi hörs!