VafabMiljö tar över glasinsamlingen i Västerås – förändringar i tömningsdagar

VafabMiljö tar över glasinsamlingen i Västerås från och med 1 april då ett nytt avtal slutits med Svensk Glasåtervinning, SGÅ. Avtalet gäller glasinsamling i miljöbodar, restauranger, caféer, men inte de Återvinningsstationer som FTI, Förpacknings- och tidningsindustrin, ansvarar för.

Tidigare har Suez skött glasinsamlingen som underentreprenör, men nu har VafabMiljö valt att sköta hämtningen i egen regi. Skillnaden mot tidigare är att VafabMiljös bil kommer att rulla fem dagar i veckan istället för tre, som tidigare. Det här gör att många av hämtställena kommer att få sina glaskärl tömda vid andra tillfällen än tidigare, det kan skilja på både dag och vecka. Den som själv ställer fram kärlet för tömning kommer att få individuell information.

Under övergångsperioden i april kan det bli överfullt i vissa av kärlen. Vi ber om överseende under den tiden och gör vårt yttersta för att inkörningen ska bli så bra som möjligt.

Om du funderar över något, hör gärna av dig till Kundservice på 020-120 22 20 eller kundservice@vafabmiljo.se