Tips inför vinterns sophämtning!

Snö och halka kan innebära förseningar i sophämtningen. Kom ihåg att låta kärlet stå tills det blir tömt. Här kommer även ett par andra tips för att sophanteringen ska fungera på bästa sätt:

  • Tänk på att skotta och sanda runt kärlet för att underlätta för sophämtaren.
  • Tänk på att inte parkera bilar så att de står i vägen för sopbilen
  • Sopbilens griparm har en räckvidd på 1,6 meter. Om det är stora snövallar blir det svårt för griparmen att nå kärlet.
  • Blöta matavfallspåsar kan frysa fast i kärlet när det är kallt
  • Försök att hålla matavfallspåsen så torr som möjligt. Använd påshållaren som ingår i abonnemang Källsortering, till din matavfallspåse. Påshållaren hjälper till att ventilera påsen sa att den hålls torrare.
  • Låt matavfallet rinna av i vasken innan du lägger det i påsen.
  • Är matavfallet väldigt blött, lägg lite tidningspapper, eller en bit äggkartong i botten på påsen. Du kan också ta dubbla påsar.
  • Tänk på att servetter och hushållspapper kan läggas i matavfallspåsen. De hjälper till att suga upp det blöta.
  • Fyll inte påsen mer än ¾-delar. Byt påsen ofta.

Här kan du läsa mer om din sophämtning samt se filmer om vinterns utmaningar med sophämtningen.

Tack för att du sorterar!