bild på två kärl i vinterlandskap

Tips inför vinterns sophämtning!

Snö och halka kan innebära förseningar i sophämtningen. Låt kärlet stå tills det blivit tömt. Det är hushållens ansvar att påsarna ligger löst i kärlet så att allt kan tömmas. Tips för att sophämtningen ska fungera på bästa sätt:

  • Skotta och sanda runt kärlet för att underlätta för sophämtaren.
  • Se till så att inget hinder, t ex parkerade bilar, är i vägen för kärlen och sopbilen. Det ska var 0,5 meter fritt runt om kärlen och 4 meter fritt ovanför kärlen.
  • Se till att kärlen står på en plan yta. Sopbilens griparm har en räckvidd på 1,6 meter. Om det är stora snövallar blir det svårt för griparmen att nå kärlet.
  • Låt blöta matavfallspåsar frysa till innan du lägger dem i kärlet.
  • Skaka om kärlet innan du ställer fram det för att lösgöra påsarna.
  • Försök att hålla matavfallspåsen så torr som möjligt. Använd påshållaren, den hjälper till att ventilera påsen så den hålls torr.
  • Låt matavfallet rinna av i vasken innan du lägger det i påsen.
  • Är matavfallet väldigt blött, lägg lite tidningspapper, eller en bit äggkartong i botten på påsen. Du kan också ta dubbla påsar.
  • Tänk på att servetter och hushållspapper kan läggas i matavfallspåsen. De hjälper till att suga upp det blöta.
  • Fyll inte påsen mer än ¾-delar. Byt påsen ofta.

Här kan du läsa mer om din sophämtning samt se filmer om vinterns utmaningar med sophämtningen.

Tack för att du sorterar!