solros
Fotograf: Linda Eliasson

Tips inför vår och sommar

Trädgårdsavfall, som ris, kvistar och grenar lägger du i din trädgårdskompost eller lämnar till Återbruket. Undvik att lägga det i det bruna kärlet – det ställer till problem både för chauffören och biogasanläggningen. Grenar och kvistar kan fastna i sopbilen men de bryts inte heller ned ordentligt i biogasanläggningen.

Gräsklipp och ogräs lägger du med fördel i Trädgårdskomposten. Du får fin mull att använda till jordförbättring och du minskar transporterna till Återbruket. Lämnar du trädgårdsavfall som kvistar och grenar till Återbruket skickas det till energiåtervinning. Gräs, löv och fallfrukt komposteras och blir till fin matjord och jordförbättring.

Så håller du kärlet rent och fritt från flugor i sommar

För att hålla kärlet rent, fräscht och fritt från flugor finns det några tips som du kan tänka på:

• Ställ gärna kärlet i skuggan.

• Rengör kärlet regelbundet.

• Fyll papperspåsarna till max 3/4-delar med matavfall.

• Vik ihop påsarna ordentligt så att matavfallet inte ramlar ur påsen och gör kärlet kladdigt. Om kärlet är kladdigt kan det uppstå lukt som drar till sig fluglarver.

• Du kan också spraya ättika i kärlet eller strö lite släckt kalk i kärlet.

• Är matavfallet blött, lägg en bit äggkartong i botten på påsen eller använd dubbla påsar.

Sommarhämtning från fritidshus

Sommarhämtning från fritidshus börjar vecka 18 och pågår fram till vecka 39.

Latrinhämtning

Ditt latrinkärl hämtas varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden vecka 18 – 39, beroende på vilket abonnemang du valt. Latrinet hämtas inte en särskild dag, utan kan hämtas under hela den veckan. Du kan också beställa budning året runt, då kontaktar du vår Kundservice, e-post: kundservice@vafabmiljo.se, telefon 021-39 35 00.

Hämtning utförs av vår entreprenör. Du får ett nytt kärl i retur per hämtat kärl. Obs! Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura).

Tänk på det här:

• Ställ ut latrinkärlet senast klockan 06.00 måndag morgon under din hämtningsvecka. Kärlet ska stå vid fastighetsgräns, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet.

• Latrinkärlet får bara innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, till exempel torv.

• Latrinkärlet måste vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt. Använd inte tejp eller säck kring kärlet då det försvårar hanteringen.

• Fyll inte kärlet för mycket. Det får max väga 15 kg.

• Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Vi önskar dig en härlig vår och sommar!