matavfallspåsen som läggs i brunt kärl vintertid
Foto: Linda Eliasson

Hur ser jag till att avfallet inte fryser fast i kärlet?

Under den kalla årstiden är det lätt att påsarna fryser fast i kärlen. För att undvika fastfrysning finns det några saker du kan tänka på. Eftersom att det är den som äger fastigheten som ansvarar för att kärlet går att tömma kan det vara bra att vara förberedd. Det avfall som eventuellt sitter fast i kärlet efter en normal tömning lämnas kvar. Detta räknas inte som en utebliven tömning. Avfallet ligger kvar till nästa ordinarie tömning, om du inte önskar en extratömning. Extratömning, för 475 kr/hämtning utföres inom tre arbetsdagar, kan beställas via Kundservice på 021- 39 35 00, kundservice@vafabmiljo.se

Skaka om kärlet innan tömning

Skaka gärna till kärlet innan sopbilen kommer så att påsarna lossnar.  Om ditt kärl töms av en sidlastarbil kliver inte chauffören ur och kontrollerar om kärlen är tomma.

Håll kärlen rena

Det kan vara bra att tvätta ur kärlen innan frosten kommer. Risken är annars att påsarna fryser fast om det finns gamla matrester eller annat kladd i dem.

Undvik blöta påsar i kärlet

Låt blött matavfall rinna av innan du lägger det i bruna påsen för matavfall. Prova att lägga en bit äggkartong eller tidningspapper i botten. Om påsen ändå blir blöt – använd dubbla påsar eller ställ ut den en stund så att den fryser till, innan du lägger den i kärlet.

Använd påshållaren

Använd påshållare till de bruna papperspåsarna. Påshållaren ventilerar påsen och hjälper till att hålla den torr. Byt påse ofta, gärna var tredje dag. Har du ingen påshållare kan du hämta en på Återbruket.

Kika gärna på vår film om fastfrysning i kärlet

Mer information

Du kan läsa mer om sophämtningen här