bild på två kärl i vinterlandskap

Tips för att undvika fastfrysning i kärlet

Under den kalla årstiden är det lätt att påsarna fryser fast i kärlen. Det är fastighetsägarens ansvar att kärlet går att tömma, vid extra tömning på grund av fastfrysning kan du som kund bli debiterad för budning. För att undvika fastfrysning finns det några saker du kan tänka på.

Skaka om kärlet innan tömning

Skaka gärna till kärlet innan sopbilen kommer så att påsarna lossnar. Som kund ansvarar du för att påsarna ligger löst i kärlet. Om ditt kärl töms av en sidlastarbil kliver inte chauffören ur och kontrollerar om kärlen är tomma.

Håll kärlen rena

Det kan vara bra att tvätta ur kärlen innan frosten kommer. Risken är annars att påsarna fryser fast om det finns gamla matrester eller annat kladd i dem.

Undvik blöta påsar i kärlet

Låt blött matavfall rinna av innan du lägger det i bruna påsen för matavfall. Prova att lägga en bit äggkartong eller tidningspapper i botten. Om påsen ändå blir blöt – använd dubbla påsar eller ställ ut den en stund så att den fryser till, innan du lägger den i kärlet. Tips! Ställ en uppochnervänd hink över påsen när du ställer ut den så får den vara ifred från eventuella små gäster. Blöta påsar kan frysa fast.

Använd påshållaren

Använd påshållare till de bruna papperspåsarna. Påshållaren ventilerar påsen och hjälper till att hålla den torr. Byt påse ofta, vi rekommenderar att byta påse var tredje dag. Har du ingen påshållare kan du hämta en på Återbruket utan kostnad.