bild på ett bi som är på väg till en blomma

Sommarhämtning från fritidshus

Sommarhämtningen börjar vecka 18 eller 19 beroende på om du har hämtning jämn eller ojämn vecka. Hämtningen pågår fram till vecka 38 eller 39.

Obs! Vi vill påminna om att vissa områden i Fagersta, Norberg och Köping har fått förändrade hämtningsdagar för sommarhämtning, enligt det brev du fått tidigare. Vill du veta vilken hämtningsdag du har kan du hitta det på vår webb på startsidan under ”Din hämtningsdag” genom att ange din adress.

Sopbilar med två fack

Ditt avfall hämtas med en sopbil som har två fack, ett för restavfall och ett för matavfall. På så sätt blandas inte avfallet.

Ställ ut kärlen senast kl 6.00 på hämtningsdagen. Tänk på att det måste vara minst 50 cm fritt utrymme runt om kärlen samt 4 m fritt utrymme ovanför kärlet för att tömningen ska ske utan problem.

Låt kärlet/kärlen stå kvar tills de blivit tömda.

För dig som har abonnemang Källsorterat

Har du abonnemang Källsorterat innebär det att du sorterar ditt matavfall och restavfall separat. I abonnemanget ingår bruna papperspåsar, en påshållare samt ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för restavfall.

Har du ingen påshållare kan du hämta en sådan på Återbruket. Där kan du också hämta papperspåsar när de tar slut.

Latrinhämtning

Ditt latrinkärl hämtas varannan eller var fjärde vecka beroende på vilket abonnemang du valt. Latrinet hämtas inte en särskild dag, utan kan hämtas under hela den veckan. Du kan också beställa budning året runt, då kontaktar du oss på kundservice@vafabmiljo.se eller på 021- 39 35 00.

Hämtningen utförs av vår entreprenör. Du får ett nytt kärl i retur per hämtat kärl.

Obs! Kom ihåg att märka ditt latrinkärl (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura).

Tänk på det här vid latrinhämtning

  • Ställ ut latrinkärlet senast kl 6.00 måndag morgon under din hämtningsvecka. Kärlet ska stå vid fastighetsgräns, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet
  • Latrinkärlet får bara innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, till exempel torv
  • Latrinkärlet måste vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt. Använd inte tejp eller säck kring kärlet då det försvårar hanteringen
  • Fyll inte kärlet för mycket. Det får max väga 15 kg
  •  Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon