Så räknas det totala beloppet på din faktura fram

Då vi får många frågor om hur man ska räkna fram totalbeloppet på fakturan så ger vi dig här en förklaring.

Året runt abonnemang faktureras vanligtvis var 3:e månad, alltså 4 fakturor under året.

Sommarabonnemang faktureras 2 ggr/år. Juni och oktober, alltså 2 fakturor för säsongen.

Se faktureringsschema hushåll 2017.

Beloppet på fakturan under pris avser det totala priset för den tjänsten. För året runt abonnemang helårspris och för sommarabonnemang säsongspris.

Hur räknas det totala beloppet på din faktura fram?

För sommarabonnemang fakturerar vi för 5 månader, maj-september. Totalt blir det för dessa månader 153 dagar.

Ta beloppet under pris (1) och dela med 153 dagar. Beroende på vilken period fakturan avser (3) ta antalet dagar för dessa månader och multiplicera med dagspriset. Så får man fram summan under belopp (2).
Se bild nedan.

Året runt abonnemang räknas ut på samma sätt, man delar bara med 365 dagar istället.

Samtliga priser avser exkl. moms, den redovisas längre ner, innan totalbeloppet.