en bit asbest
Foto: Per Groth

Så hanterar du asbest/eternit på rätt sätt

Var försiktig när du handskas med asbest/eternit. Använd handskar och andningsskydd/munskydd. I fast form är asbest inte farligt, men det finns asbestfibrer i dammet som kan ta sig in i lungorna. Plasta in och tejpa ihop påsen med asbest, Skriv ”asbest” på påsen och lämna den till Återbruket, max en bärkasse. Har du stora mängder asbest måste du kontakta oss först. Då behöver du nämligen ha ett transportdokument.

Typiska material som innehåller asbest:

  • Ventilationskanaler
  • Isolerade vattenrör
  • Eternitskivor för vägg eller tak
  • Blomlådor
  • Fönsterbrädor
  • Fogar och limrester i kakel och golv
  • Fönsterkitt

Mer information finns under Hushåll/Sortera ditt avfall/Asbest