Foto:Mattonstock

Så får du en giftfri trädgård

Visste du att under 2012 köpte de svenska hushållen totalt 672 ton olika bekämpningsmedel? Denna siffra motsvarar nästan 8 procent av den totala mängden sålda bekämpningsmedel.

Trots att vi köper allt mer ekologiska och miljövänliga varor agerar vi tvärtom – när det gäller produkter för vår trädgård. Ett av de vanligaste bekämpningsmedlen innehåller glyfosat. Totalbekämpningsmedlet Roundup är exempel på ett sådant och det är skadligt för i princip alla land- och vattenlevande växter. Som tur är finns det flera alternativa metoder för att ta bort ogräs i din trädgård. Vilka det är får du reda på i kommande nummer av vår kundtidning Cirkulera som delas ut den 7 juni. Håll utkik i brevlådan!