Returvägen till Gryta avfallsstation avstängd 2-27 maj

Returvägen från Lågspänningsgatan till Gryta avfallsstation i Västerås är avstängd för grävarbeten från och med 2 maj till och med 27 maj. Välj annan väg genom att följa skyltarna.

Vägen som är rödmarkerad är avstängd.