Eva Favaro. Skärmdump från SVT-reportaget.

Reportage på SVT Västmanland om stölder på återbruken

Problemet med stölder på återbruken har gjort att vi fått ändra om hanteringen av stöldbegärligt material. Dessutom har alla medarbetare fått en utbildning i hot och våld. Och det har gett resultat! Än finns det mer att göra, men vi är en bit på vägen.  SVT Västmanland träffade vår kommunikationschef Eva Favaro för ett litet reportage om vad vi gjort och vad vi fortsätter att göra för att få stopp på stölderna.

Svårare att stjäla från återbruken i Västmanland – SVT Västmanland