Rekordår 2020 för insamlat avfall på Återbruken

Avfallsmängderna på Återbruket ökade under 2020. Den totala mängden avfall som samlades in var 103 526 ton.

– För första gången har vi passerat 100 000 ton på ett år! Det beror främst på Coronaeffekten utan tvekan. Det har rensats i förråd och renoverats hemma som aldrig förr, säger Gunnar Weiring, verksamhetsutvecklare på VafabMiljö.

Vi kan också se att mängderna som vi skickar till deponi (soptipp) var extremt låg under 2020, endast 2,04 procent av den totala mängden deponerades.

– Det är positivt. Vi kan se att det är tack vare det gemensamma arbetet mellan kunder och personal samt en trend på Återbruken att göra mer och mer rätt, som har gjort att vi inte behöver deponera lika mycket, säger Gunnar Weiring.

De mängder som vi skickade till energiåtervinning under förra året minskade också och var endast 9,80 procent av den totala mängden avfall, lägre än någonsin. Enligt Gunnar kan det bero på att vi ser resultatet av det arbete och information som vi gjort tidigare år och att våra kunder blir mer och mer medvetna om var avfallet tar vägen, samt vikten av att göra rätt på Återbruken.

Statistik insamlade mängder på Återbruken 2020 jämfört med 2019

Typ av avfall 2020 ton/besök 2019 ton/besök
Ris och grenar 14 591 11 762
Gräs, löv, fallfrukt 3 780 3 632
Fallfrukt 360 0
Well 4 443 4 275
Trä 26 080 22 480
Metallskrot 8 441 7 441
Gips 2 259 2 030
Böcker 644 669
Textil 788 797
Plast 5 232 4 643
Soffor och sängar 5 097 4 824
Tapet, takpapp, gummi 5 050 4 389
Tegel, kakel, betong 19 103 15 958
Jord 5 542 2 515
Isolering och glas 2 116 1 918
Totalt 103 526 87 333
Återvinning i % 97,96% 97,80%
Deponering i % 2,04% 2,20%
Energiåtervinning i % 9,80% 10,55%
Antal besök 1 988 466 1 880 670