Bild på framsidan av vår kundtidning Cirkulera

Rättelse i Cirkulera nr 3 – Effektivisering av sophämtningen

I senaste Cirkulera, nr 3, som delades ut i oktober har vi en notis om ”Effektivisering av sophämtningen” på sidan 4. Där står det att vi kommer lägga om sopbilarnas rutter i Köping, Arboga, Kungsör, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Hallstahammar och Surahammar från och med måndag 11 november. Denna ruttoptimering har nu blivit framflyttad till början av 2020. Du som berörs av förändringen kommer att få informationen hem till dig med exakt startdatum för denna ändring.

Bakgrund

Vi kommer att lägga om flera av sopbilarnas rutter i regionen. Anledningen är att vi vill göra sophämtningen så effektiv som möjligt. På det viset sparar vi både tid och miljö. I och med ruttoptimeringen kommer hämtningsdagarna att ändras på många platser.
De kommuner som berörs av förändringen i början av 2020 är Köping, Arboga, Kungsör, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Hallstahammar, Surahammar  och Västerås.