maskin som sorterar avfall
Foto: Linda Eliasson

Prisjusteringar från 1 januari 2022

Nya riktpriser på verksamhetsavfall

VafabMiljö Kommunalförbund arbetar målmedvetet med ständiga förbättringar, effektiviseringsåtgärder och kostnadsbesparingar.

Vår verksamhet belastas dock med vissa kostnadsökningar som ligger utanför vår möjlighet till påverkan. Även Riksdagens beslut om förbränningsskatten, 1 april 2020, med en avgift på 75 kr per ton avfall som förbränns.
År 2021 var skattesatsen 100 kr per ton och 2022 blir skattesatsen ytterligare 25 kr per ton.
Skatten är en del av den gröna skatteväxlingen som görs för att Sverige ska nå klimatmålen.

Justeringen är:

  • Avfall till förbränning +5 % plus 25 kr/ton i ökad skatt för avfallsbränning
  • Träavfall, Ris och grenar – Ingen prisjustering.
  • Avfall till sortering +3 %
  • Fastighetsnära insamling av förpackningar +3%
  • Övriga mottagningsavgifter massor, deponering, bioavfall +5 %
  • Emballage och utrustning +7 %
  • Transporter +7 %
  • Kärltvätt +12 %

Samtliga nya priser gäller från och med den 1 januari 2022. För kunder med individuella samarbets- och leveransavtal gäller de villkor för prisjustering som anges i avtalen.